Zavřít

Program na podporu tvorby nezávislých analýz

Burza cenných papírů Praha se rozhodla podpořit tvorbu nezávislých analýz na vybrané emise akcií a vyhlašuje tzv. Research Support Program (RSP). Jde o program na podporu tvorby analýz u akcií, které nejsou dostatečně analyticky pokryty, anebo nejsou analyticky pokryty vůbec, přičemž současně u takovýchto akcií existuje předpoklad, že zlepšené analytické pokrytí zvýší zájem investorů o danou emisi.

Program je určen pro všechny subjekty, které splňují níže uvedené podmínky: 

  • Člen burzy, autorizovaný analytik trhu START nebo jiný subjekt schválený BCPP
  • Prokazatelné zkušenosti s tvorbou ECM analýz – výhodou je, pokud subjekt již analyticky pokrývá jiné emise akcií přijaté k obchodování na některý z trhů burzy, anebo emise přijaté k obchodování na jiném regulovaném či v mnohostranném obchodním systému v ČR nebo v zahraničí
  • Schopnost vytvářet analýzy v českém jazyce (případně zajistit ověřený překlad, pokud primární analýza vznikne v jiném jazyce)
  • Subjekt nebo jeho spřízněné společnosti doposud vybranou emisi nepokrývá, a to ani v jiné jazykové mutaci
  • Subjekt nebyl IPO poradcem nebo analytikem vybrané emise

Počet emisí, které může každý subjekt pokrývat není omezen, ale musí se jednat o emise ze seznamu dostupných emisí. Poté, co některá z emisí získá 1 nové analytické pokrytí, je ze seznamu dostupných titulů vyřazena.  

O analytické pokrytí vybrané emise je možné se přihlásit formálním emailem zaslaným na adresu: papp@pse.cz. V mailu je nutné uvést název vybrané emise/emisí.     

Burza následně potvrdí dostupnost vybrané emise/emisí a zašle zájemci návrh písemné smlouvy. Smluvní spolupráce následně probíhá za následujících podmínek: 

  • Odměna za zapojení do RSP je splatná bezprostředně po uzavření smlouvy – dle podmínek uvedených ve smlouvě 
  • Analýza a všechny její průběžné aktualizace budou zveřejněny na stránkách burzy a budou rovněž volně k dispozici všem uživatelům stránek burzy. Rovněž budou k dispozici emitentovi pro zveřejnění na IR stránkách
  • Analýza bude uveřejněna bezodkladně poté, co bude zaslána v elektronické podobě na kontaktní adresu burzy

Seznam dostupných emisí: 

mmcité (ISIN CZ0005138826)

Bezvavlasy (ISIN CZ0009011920)

Footshop (ISIN CZ0009011474)

Pilulka Lékárny (ISIN CZ0009009874)

Seznam emisí, které jsou v rámci program pokrývány a nejsou již dostupné: 

FIXED.zone (ISIN CZ0009011086)

GEVORKYAN (ISIN SK1000025322)

Photon Energy (ISIN NL0010391108)

KARO Leather (ISIN CZ0009008819)

Prabos Plus (ISIN CZ0005131318)

M&T 1997 (ISIN CZ0009011714)

Coloseum Holding (ISIN CZ0009010823)