Zavřít

Technology

Systémy

Obchodní systém i následné downstreamové systémy jsou poskytovány partnerskou burzou ve Vídni - Wiener Börse:

Obchodní systém Xetra® T7

Již od listopadu roku 1999 probíhá ve spolupráci Deutsche Börse a Wiener Börse partnerský provoz obchodního systému s cennými papíry Xetra® (současná verze Xetra® T7 nebo zkráceně jen T7) . Za jeden den jsou bezpečně a efektivně zpracovány v průměru více než dva miliony transakcí. Xetra® je technologickou platformou pro organizované obchodování s cennými papíry na Wiener Börse, která ho na základě dohody (SaaS) provozuje také pro Burzu cenných papírů Praha.

Downstreamové systémy

Downstreamové systémy představují oblasti a procesy, které navazují na obchodování.

Systém distribuce dat ADH

Alliance Data Highway (ADH) shromažďuje údaje o trhu z obchodních systémů, Index Factory a z dalších externích zdrojů. ADH převádí tato data do jednotného formátu (formát ADH TIP) a prostřednictvím rozhraní je poskytuje v reálném čase. Díky této vysoce výkonné infrastruktuře je každý den distribuováno zákazníkům po celém světě více než osm milionů aktualizací dat o trhu.

Index Factory

Pomocí interně vyvinutého řešení (softwaru) vypočítává Wiener Börse více než 80 referenčních hodnot v reálném čase. Každý den je provedeno na pět milionů výpočtů. Referenční hodnoty jsou vypočítávány nejen pro vlastní potřebu, ale také pro zákazníky a pro kooperujcí burzy formou „přizpůsobených indexů“ (Customized Indices).

IT služby

IT služby spojené s obchodováním jsou poskytovány partnerskou burzou ve Vídni - Wiener Börse:

Obchodní systém Xetra® T7

Wiener Börse poskytuje jako Authorized Service Provider (ASP):

 • Fyzické napojení na síť obchodního systému Xetra® T7
 • Napojení na obchodní systém Xetra® T7 prostřednictvím rozhraní CEESEG FIX založeného na FIX 4.4 a frontendové řešení CEE Trader
 • Provoz a údržba infrastruktury MISS
 • Zprávy Xetra® T7 prostřednictvím SFTP nebo HTML přes server zpráv
 • Rozšířené referenční údaje Xetra® T7 přes FTP nebo HTML
 • Služba Transaction Billing
 • Služba Transaction Reporting
Distribuce dat Alliance Data Highway (ADH)
 • Fyzické napojení na distribuční datový uzel ADH společnosti Wiener Börse
 • Prostřednictvím ADH jsou kromě dat o trhu a indexů Burzy cenných papírů Praha a Wiener Börse k dispozici rovněž data o trhu a indexy mnoha kooperujících burz (BLSE, BSE, CEGH, LJSE, MSE…)

Technická napojení

Pro fyzické napojení na obchodní systém Xetra® T7 pro pražský trh a dále také pro trhy v Budapešti, Lublani a Vídni je k dispozici několik variant.

Podle toho, zda je obchodující subjekt napojen na obchodní systém přímo či nepřímo ‒ přes Authorized Service Provider (ASP), se hovoří o přímém a nepřímém technickém napojení.

Podmínky pro technické napojení jsou upraveny v Master Connectivity Agreement (MCA), tedy smlouvě o technickém napojení společnosti Wiener Börse. Tato smlouva se uzavírá mezi obchodujícími subjekty, ASP a Wiener Börse jako poskytovatelem technického napojení na systém obchodování. Příslušné platné „Podmínky pro technické zařízení pro systémy obchodování“ jsou součástí MCA.

Technická rozhraní

Pro obchodování a získávání dat o trhu jsou pro obchodní systém Xetra® T7 pro pražský trh a dále také pro trhy v Budapešti, Lublani a Vídni na výběr následující technická rozhraní dle potřeb obchodujících subjektů:

Rozhraní Obchodování Kótace Data o trhu
hloubka
trhu 10
Data o trhu
hloubka
trhu 20
Referenční údaje
nástroje
CEESEG FIX
standardní
relace

rozšířená
relace
Xetra® ETS - - -
DBAG FIX - - - -
Xetra® EnBS - - -
Xetra® MDI - - - -
VALUES API pouze
požadavky
na data
o trhu

Frontendy

Pro obchodní systém Xetra® T7

Uživatelské rozhraní Xetra® T7 - k dispozici jsou tři aplikace – Xetra® Trader pro obchodníky, Xetra® Admin pro administrátory systému a Xetra® Clearer pro risk management.

Uživatelské rozhraní CEE Trader - bylo spuštěno v říjnu 2013 a představuje moderní obchodní nadstavbu společnosti Wiener Börse. Nabízí funkcionality pro obchodování, kótace a shromažďování dat o trhu.

Webové rozhraní TTR - je standardizovaným řešením pro řešení informačních povinností v souladu s požadavky MiFID.

Technická podpora

Veškeré technické dotazy a problémy stávajících i potenciálních zákazníků, pokud jde o obchodní systém Xetra® T7 ‒ pro trhy v Praze, Budapešti, Lublani a Vídni ‒ vyřizuje oddělení technické podpory. Patří sem zejména:

 • Fyzické napojení na systémy obchodování
 • Poradenství týkající se variant napojení
 • Smlouvy o napojení na obchodující subjekty, ASP a ISV
 • Řešení i technických problémů nebo řízení incidentů technického rázu
 • Technická připravenost členů
 • Technické dotazy od stávajících i potenciálních zákazníků
Pro zákazníky s přímým napojením na obchodní systém Xetra® T7 je pro systém obchodování v rámci podpory 1. a 2. úrovně k dispozici rovněž podpora společnosti Deutsche Börse, kterou lze kontaktovat také přímo.
Technická podpora společnosti Wiener Börse
k dispozici všem stávajícím i potenciálním zákazníkům ve všech obchodních dnech od 8.00 do 18.00 středoevropského času.

Podrobné informace o technologiích

Podrobné informace o technologiích naleznete na internetových stránkách partnerské burzy ve Vídni: