Zavřít

Právní informace

Obsah stránek Burzy cenných papírů Praha, a.s.

Veškerý obsah stránek společnosti Burza cenných papírů Praha, a.s. (dále jen burza), slouží pouze pro informaci. Obsah stránek burzy se získal ze zdrojů, které burza považuje za spolehlivé. Burza neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu, ledaže z právních předpisů vyplývá jinak.

Burza uveřejňuje v průběhu burzovního dne na svých internetových stránkách na adrese www.pse.cz průběžné informace z obchodování o všech emisích registrovaných na burzovních trzích s 15minutovým zpožděním a každý burzovní den po 17. hod. zpřístupňuje na této adrese závěrečné výsledky obchodování, tzn. oficiální kurzovní lístek. V případě nefunkčnosti elektronických médií je oficiální kurzovní lístek k dispozici na úřední desce burzy ve vstupní hale Burzovního paláce (Rybná 14, Praha 1).

Obsah stránek burzy se průběžně obnovuje a upravuje. Burza si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu svých stránek.

Autorská práva

Jakékoliv užití stránek burzy nebo jejich části jiným způsobem než pro vlastní potřebu, zejména jejich další šíření, kopírování, další zpracování nebo jejich úprava či pořizování dalších rozmnoženin je zakázáno. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru stránek burzy. Užití mimo vlastní potřebu je neoprávněným zásahem do práv burzy a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž informace jsou součástí obsahu stránek burzy.

Odpovědnosti a záruky

Burza neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu stránek burzy, ledaže z právních předpisů vyplývá jinak.

Burza dále neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním stránek burzy a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a/nebo úplné nefunkčnosti.

Burza nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování stránek burzy a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám a/nebo nemožnosti využívání jejich obsahu.

Burza neodpovídá za obsah www stránek, které jsou dostupné prostřednictvím stránek burzy, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách.