Zavřít

Centrální depozitář cenných papírů

Vypořádání obchodů uzavřených na Burze cenných papírů Praha (burzovních obchodů) zajišťuje Centrální depozitář cenných papírů, dceřiná společnost Burzy cenných papírů Praha.

Centrální depozitář cenných papírů