Zavřít

Popis indexů


Tři indexy Burzy cenných papírů Praha jsou koncipovány jako obchodovatelné indexy a lze je použít jako základní hodnotu pro strukturované produkty a pro deriváty. Indexy jsou v českých korunách a jsou zveřejňovány v reálném čase. Maximální váha jednotlivých členů indexu se s ohledem na směrnici UCITS IV pro diverzifikaci portfolia čtvrtletně aktualizuje. Indexy jsou počítány, zveřejňovány a licencovány vídeňskou burzou (Wiener Börse).

Indexy PX-TR a PX

Index PX je oficiálním cenovým indexem Burzy cenných papírů Praha. Jedná se o cenový index s váženým poměrem nejlikvidnějších akcií. Index je počítán také jako "total return" index PX-TR. Jedná se o index s váženým poměrem nejlikvidnějších akcií, v jehož výpočtu jsou zohledněny dividendové výnosy.

Název ISIN Bloomberg Reuters Počítání (SEČ)
PX-TR CZ0160000019 PX-TR index .PXTR 09:00 - 16:28
PX XC0009698371 PX index .PX 09:00 - 16:28
PX-TRnet CZ0160000027 PXN Index .PXNTR 09:00 - 16:28


Index PX-GLOB

PX-GLOB index je cenový index, který zahrnuje všechny obchodované akcie. Je počítán jednou denně po ukončení burzovního dne.

Název ISIN Bloomberg Reuters Počítání (SEČ)
PX-GLOB CZ0160000001 PX-GLOB index .PX-GLOB 09:00 - 16:28


Index PX-START

Index PX-START je cenovým indexem Burzy cenných papírů Praha. Jedná se o cenový index START market s váženým poměrem akcií počítaný jednou denně po ukončení obchodování.

Název ISIN Bloomberg Reuters Počítání (SEČ)
PX-START CZ0160000035 PX-START index .PX-START 09:00 - 16:28