Zavřít

Prodej burzovních dat

Data z obchodování a informace podle MiFIDu 

Informace jsou pro správná investiční rozhodnutí klíčové. Data z obchodování tvoří jejich nedílnou a velmi podstatnou součást. Pražská burza (součást skupiny PX Group) publikuje data z obchodování v průběhu obchodního dne s 15minutovým zpožděním. Data o indexech jsou publikována v reálném čase. Pravidelné statistiky spolu s denním kurzovním lístkem jsou publikovány v příslušných kapitolách na webové stránce (Kurzovní lístky a statistiky). Pražská burza je napojena na jednotný systém distribuce dat z obchodování, který provozuje vídeňská burza (Wiener Börse). Jsme tak součástí největšího datového distribučního kanálu v regionu střední a jihovýchodní Evropy.

Údaje ze všech burz jsou šířeny přímo v reálném čase prostřednictvím datového kanálu ADH, respektive rapidADH a zároveň prostřednictvím datavendorů. Poskytována je navíc ucelená škála průběžně aktualizovaných referenčních a kmenových dat a na vyžádání jsou poskytována též historická data. Vídeňská burza pokrývá distribuci dat nejen technicky, ale i smluvně.

Pro podrobnější informace navštivte stránky vídeňské burzy:
Detailní informace o prodeji dat
Detailní informace o technologiích

Podíl výnosů z prodeje dat činí 6,7 % (43,8 mil. Kč) z celkových provozních výnosů skupiny PX Group. Datem poslední aktualizace poplatků za data z obchodování byl rok 2022. Pre-/Post-trade Ratio pro obchodované cenné papíry (platné od ledna 2023):
Akcie 1:19,37396614
Dluhopisy 1:4,687469929
Certifikáty 1:136919,23
Warranty 1:105660,6061

Související odkazy a data ke stažení:
Ceník a smluvní dokumentace (dostupné na stránkách vídeňské burzy)
Obchodované cenné papíry (data dostupná v měsíčních statistických souborech)
Průměrný denní počet obchodovaných cenných papírů (oficiální kurzovní lístek)
Celkový objem obchodů (data dostupná v měsíčních statistických souborech)

Podrobné informace o technologiích

Podrobné informace o technologiích naleznete na internetových stránkách partnerské burzy ve Vídni:

vídeňská burza (Wiener Börse)