Zavřít

"START Market je mnohostranný obchodní systém pro menší české a slovenské firmy"
START je trhem pro menší inovativní společnosti, které chtějí získat nový kapitál, případně jejichž majitelé chtějí částečně nebo zcela ze stávajícího podnikání vystoupit a kapitalizovat tak svoji dosavadní činnost. Výhodou trhu START oproti jiným obdobným trhům v Evropě jsou minimální náklady na straně emitenta, což je dáno i způsobem upisování akcií v rámci unikátního IT systému, který administruje BCPP. Cena nového kapitálu se tak stává konkurenceschopnou jakékoliv jiné formě financování nebo exitu. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (tzv. IFRS) nejsou vyžadovány.

Trh pro menší firmy

  • Prospekt, národní účetní standardy, právní due diligence
  • Sídlo v ČR nebo SR
  • Flexibilní možnost opakovaného úpisu

Trh START je alternativním zdrojem financování pro firmy, ale současně nabízí i potenciál vysokého finančního výnosu investorům. Investoři se rekrutují jak z řad zkušených a kapitálově silných individuálních investorů, tak i z řad fondů soukromého nebo venture kapitálu.

Investoři

  • Kapitálově silní investoři s vysokou tolerancí k riziku
  • Business angels, private equity,venture capital investoři
  • Family offices
  • Institucionální investoři (penzijní/akciové fondy)

Od 1.9.2023 obchodování na trhu START probíhá v režimu: kontinuální obchodování. Minimální velikost objednávky je 1 kus akcie.

Dále se dvakrát ročně konají tzv. START Days, při kterých dochází k setkávání emitentů s investory. Pro emitenty v rámci těchto dní existuje povinnost prezentovat své hospodářské výsledky vůči investorům a případně zodpovídat jejich dotazy. V rámci START Days bude tedy mít každá společnost, která se uchází o přízeň investorů poprvé nebo již je na trhu START obchodována, možnost prezentace pro investory – buď formou videokonference přenášené nebo přímo, v místě konání aukce (termín, čas i místo bude vždy oznámeno s předstihem).

Obchodní dny a START Days

  • Kontinuální obchodování v systému Xetra®
  • Prezentace emitentů během START Days, investoři jsou přítomni na místě nebo sledují online

Další informace naleznete na webových stránkách www.pxstart.cz. Tento web je výhradně určen pro trh START a jsou zde uveřejněny informace a dokumenty u připravovaných, ale i již proběhlých, úpisech akcií jednotlivých společností.